استدیوی بازی سازی پشت چرخ دنده ای

استدیوی مستقل بازی سازی پشت چرخ دنده ای با همکاری خانوادگی و دوستان قدیمی با رویای ساختن بازی های جالب شکل گرفته است. ما به ساختن بازی های سرگرم کننده و باحال ایمان داریم!

ساخته شده با استدیوی هروف